Kontrollapa

Pirms palīdzat, pajautājiet, vai palīdzība nepieciešama. Respektējiet palīdzības noraidījumu.

Neredzīgi / vājredzīgi cilvēki

Neredzīgi / vājredzīgi cilvēki

 • Ja palīdzība ir nepieciešama, noskaidrojiet, kā jūs vislabāk varat palīdzēt.
  • Ja cilvēks vēlas, lai jūs viņu pavadītu, piedāvājiet savu roku tā vietā, lai turētu viņa roku. Ļaujiet cilvēkam paņemt jūsu roku no aizmugures mazliet virs elkoņa un tad ejiet mierīgi.
  • Noorientējiet cilvēku apkārtnē. Brīdiniet viņu par apkārtnē esošajiem bīstamiem objektiem. Pirms iešanas augšup vai lejup pa trepēm pilnībā apstājieties un informējiet, uz kurieni kāpnes ved, par aptuveno pakāpienu daudzumu un margu atrašanās vietu (pusi). Brīdinājumus un virzienu norādījumus izsakiet specifiskā veidā, piemēram, „jūsu priekšā” un „no jums pa kreisi”, nevis izsakot nenoteiktus norādījumus kā „telpas priekšā” vai „jums blakus”.
  • Novērtējiet, vai telpā nav bīstamu vietu, objektu, priekšmetu vai asu stūru. Ja tādi ir, informējiet par tiem cilvēku ar redzes traucējumiem, precīzi norādot uz bīstamām vietām telpā.
   Ļaujiet priekšmetus aptaustīt (priekšmetus aptaustot, veidojas izpratne par priekšmetu formu, īpašībām, atrašanās vietu, funkcionālo pielietojumu).
 • Rakstveida informāciju vēlams piedāvāt datorrakstā (burtu izmērs ne mazāks par 14).
 • Aizpildot veidlapas, rakstiet skaidri un saprotami un pēc tam skaļi un skaidri nolasiet rakstīto informāciju cilvēkam priekšā.
 • Nodrošiniet telpas apgaismojumu pēc iespējams labākā kvalitātē.
Cilvēki ar dzirdes traucējumiem / nedzirdīgi cilvēki

Cilvēki ar dzirdes traucējumiem/ nedzirdīgi cilvēki

 • Nosakiet, kā cilvēks vēlas ar jums sazināties, sākotnēji komunicējot rakstveidā situācijās, kad cietušais nerunā vai lasa no lūpām.
 • Nodrošiniet, lai telpā valdītu klusums vai pēc iespējas samaziniet trokšņus telpā.
 • Ja saziņa notiek ar surdotulka palīdzību, palaikam ieturiet pauzi, lai ļautu tulkam iztulkot informāciju pilnīgi un precīzi.
Cilvēki ar kustību traucējumiem

Cilvēki ar kustību traucējumiem

Ja palīdzība ir nepieciešama:

 • piedāvājiet cilvēkam palīdzību nepieciešamo dokumentu aizpildīšanā;
 • piedāvājat cilvēkam palīdzēt pārvietoties;
 • palīdzot cilvēkam pārvietoties, esiet piesardzīgs, rīkojoties ar riteņkrēslu vai citām palīgierīcēm, nesalauziet tās;
 • ļaujiet cilvēkam noteikt jūsu pārvietošanās ātrumu.
Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem

Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem

 • Pirms runājiet, pārliecinieties, ka cilvēka uzmanība pievērsta jums.
 • Uzdodiet vienkāršus jautājumus un izmantojiet vienkāršas atbildes.
 • Ja cilvēks sniegto informāciju nesaprot, pārfrāzējiet to.
 • Esiet gatavs izmantot vizuālo informāciju.
Cilvēki ar hroniskām slimībām

Cilvēki ar hroniskām slimībām

Bieži dažādas hroniskas slimības nav pamanāmas un bieži nav nepieciešams ņemt vērā kādus īpašus principus, tomēr, ja cilvēks izrāda uztraukumu un sūdzas par veselības problēmām:

 • saglabājiet mieru un runājiet nesteidzīgā, mierīgā tempā;
 • pajautājiet, kā jūs varat palīdzēt;
 • cik tas iespējams, nodrošiniet, ka cilvēks saņem palīdzību, un stāstiet viņam, ko jūs darāt.

Materiāli